Podnětem pro vznik naší společnosti bylo osamostatnit služby a

podělit se o nabité zkušenosti v mnoha odvětvích a oborech a usnadnit Vám Vaše podnikání.

Původní společnost vzniklá v roce 2003  RIKELA Mělník s.r.o. se nyní zaměřuje už jen na výrobní činnost.

***************************************************************

Zastupujeme živnostníky(OSVČ) , kteří vedou daňovou evidenci nebo účetnictví v oblasti stavebnictví, prodeje zboží či  služeb.

Ekonomicky řídíme a vedeme účetnictví několika koncernům a obchodním korporacím (a.s./s.r.o./ k.s./ družstva)    

 

Co pro Vás můžeme

Jsme schopni Vám vést  celou administrativní, účetní, personální agendu  a vy se opravdu můžete v poklidu soustředit a rozvíjet svou podnikatelskou dráhu :-)).

Pomůžeme při rozvoji a uplatnění základních 5 P v oblasti  marketingu(propagace).   

 

Jsme též schopni  vést jakoukoliv část 

 

 • zpracování a zaúčtování účetních dokladů
 • vedení skladového hospodářství
 • vedení výrobního hospodářství
 • vedení mzdové a personální agendy (HR)
 • (zastupování u OSSZ, ZP, FÚ, ÚP, personální agentury, exekučních řízení)
 • vedení knihy jízd, služebních cest, diet
 • příprava podkladů a různá zpracování
 • (přiznání k DPH, silniční daň, daň z příjmu FO,PO, spotřební daň, daň z nemovitosti, Cash Flow)
 • zpracování účetních výkazů na základě požadavků klienta
 • uzávěrka (účetní, datová) včetně rozvahy a výkazů zisků a ztrát
 • evidence hmotného, nehmotného i drobného majetku ( DM do 40tis)
 • statistické výkazy (pohledávky, závazky)
 • vedení saldokontních výkazů (banka, pokladna)
 • ekonomické, finanční a organizační poradenství
 • zastupování při kontrolách na příslušných úřadech
 • rekonstrukce účetnictví, daňové evidence
 • poskytování různých šablon smluv
 • zprostředkování znaleckých posudků a odhadů