vedení PERSONÁLNÍ a MZDOVÉ agendy paušálním poplatkem

 

Paušální sazba zahrnuje :
- měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
- vystavení výplatnic a výplatních pásek
- zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech
- zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
- zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP) při kontrole
- zpracování jiných statistických hlášení
- archivace mzdové agendy v souladu s platnou legislativou

 

 

Zavedení nového zaměstnance do agendy 150,- Kč / poplatek

Zpracování mzdové agendy

1 – 25 zaměstnanců

 

120,- Kč/ zaměstnanec / měsíc

Zpracování mzdové agendy

25 – 50 zaměstnanců

 

100,- Kč / zaměstnanec / měsíc

Zpracování mzdové agendy

nad 50 zaměstnanců

 

80,- Kč / zaměstnanec / měsíc

Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti

 

100,- Kč / zaměstnanec / měsíc

V základě paušální sazba zahrnuje :
- měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
- vystavení výplatnic a výplatních pásek
- zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech
- zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
- zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP) při kontrole
- zpracování jiných statistických hlášení
- archivace mzdové agendy v souladu s platnou legislativou

 

Sestavuji aktuální kalendář ...