vedení ÚČETNICTVÍ paušálním poplatkem

Paušální sazba (čtvrtletní/měsíční) zahrnuje :

- zastupování a zpracování pro OSSZ, ZP, FÚ, ÚP, personální agentury, exekuční řízení

- zpracování přiznání k DPH a přenesení daň.odpovědnosti

- zastupování a zpracování pro OSSZ, ZP, FÚ, ÚP, personální agentury, exekuční řízení

- daňové přiznání k silniční dani

- vedení a evidence hmotného a nehmotného majetku a odpisů

- výkaz zisků a ztrát, rozvaha v plném rozsahu

- přiznání k dani z příjmů FO, PO

- konzultace

 

Společnost velmi malého rozsahu

neplátce DPH např.i neaktivní

 

od 800,- Kč 

Společnost malého rozsahu

plátce DPH (do 1000 dokladů / rok)

 

2 – 5.500,- Kč 

Společnost středního rozsahu

plátce DPH (1000–6000 dokladů / rok)

 

5 – 10.000,-Kč 

Společnost velkého rozsahu

plátce DPH (více než 6000 dokladů / rok)

 

10 - 25.000,-Kč 

Společnost velmi velkého rozsahu plátce DPH

 

 

25 - 50.000,-

Po domluvě

je možné cenu stanovit individuálně

co společnost

to originál :-)