ostatní SLUŽBY a položky SAMOSTATNĚ

Pokud Vám nevyhovuje paušál nebo chctejen využít některou z našich služeb

níže jsme sestavili  ORIENTAČNÍ CENY 

na základě vzájemné dohody můžeme poskytnout  i   s l e v u

 

daňové evidence – zavedení 100,- Kč
daňová evidence za položku v peněžním deníku 15,- Kč
uzávěrka daň.evidence  (pokladna, banka, knihy pohl/záv) 500,- Kč
účetnictví – zavedení 200,- Kč
účetnictví za položku v účetním deníku 17,- Kč

závěrka ,účetní/datová  uzávěrka účetnictví

(rozvaha, výkaz zisků a ztrát)

 

800 až 1.000,- Kč

evidence hmotného a nehmotného majetku

 odpisy (účetní, daňové)

 

100 až 1.000,- Kč

rekonstrukce účetnictví 30,- Kč / položka

zpracování přiznání k DPH

(podklady = souhrn dokladů)

 

350,- Kč

zpracování přenesení daňové odpovědnosti

dle zákona o DPH

 

100,- Kč

evidence pro daňové účely dle zákona o DPH 100,- Kč
dodatečné/opravné daňové přiznání k DPH (chyba klienta) 250,- Kč
přiznání k silniční dani (do 3 vozidel) 200,- Kč
přiznání k silniční dani (za každé další vozidlo) 150,- Kč
přiznání k dani z nemovitosti 2.500,- Kč
přiznání k dani z převodu z nemovitosti 1.000,- Kč
přiznání k dani dědické a darovací 500,- Kč
daň z příjmů FO (typ A dle rozsahu) 500 až 1.000,- Kč
daň z příjmů FO + přehled OSSZ, ZP (typ B dle rozsahu) 1.000 až 2.500,- Kč
přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ 100,- Kč
přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu 100,- Kč

vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

(daňové bonusy)

 

500,- Kč

vystavení měsíčního přehledu pro OSSZ, ZP 50,- Kč
vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech 50,- Kč
vystavení zápočtového listu a potvrzení pro pracovní úřad 50,- Kč
vystavení a zpracování evidenčního listu důchodového zabezpečení

 

50,- Kč

vystavení výplatnice a výplatní pásky 20,- Kč
vyúčtování služební cesty 200,- Kč
vedení knihy jízd (dle rozsahu měsíc) 500 až 1.000,- Kč
statistická hlášení pro příslušní úřady (dle rozsahu) 100 až 1.000,- Kč
asistence při kontrole na FÚ, OSSZ, ŽÚ, ZP 250,- Kč
zpracování a výstupy skladové evidence dle dohody
zpracování a výstupy výroby dle dohody