Protože chceme být otevřenou a solventní společností  níže jsme pro Vaší informovanost zveřejnili

ORIENTAČNÍ CENÍK některých poskytovaných služeb

Po zaslání  Vašich požadavků Vám bude cena "ušita přímo na míru"

V   Ý   H   O   D   A

Výhodou pro Vás je, že na konci roku provádíme úpravu ceny dle aktuálního stavu

účetnictví nebo daňové evidence, tzn. že celková suma se tím

přizpůsobí skutečnosti (dokladovosti) v účetnictví, daňové evidenci.

Naše společnost Vám může nabídnout  

 
 

 

 • zpracování a zaúčtování účetních dokladů
 • vedení skladového hospodářství  dle struktury skladů  (zajištění BOZP a nasledné kontroly)
 • vedení výrobního hospodářství  výroba, sklad  (HACCP, sanitační řád a následné kontroly)
 • vedení mzdové a personální agendy (HR)
 • (zastupování u OSSZ, ZP, FÚ, ÚP, personální agentury, exekučních řízení)
 • vedení knihy jízd, služebních cest, diet
 • příprava podkladů a různá zpracování
 • (přiznání k DPH, silniční daň, daň z příjmu FO,PO, spotřební daň, daň z nemovitosti, Cash Flow)
 • zpracování účetních výkazů na základě požadavků klienta
 • uzávěrka (účetní, datová) včetně rozvahy a výkazů zisků a ztrát
 • evidence hmotného, nehmotného i drobného majetku ( DM do 40tis)
 • statistické výkazy (pohledávky, závazky)
 • vedení saldokontních výkazů (banka, pokladna)
 • ekonomické, finanční a organizační poradenství
 • zastupování při kontrolách na příslušných úřadech
 • rekonstrukce účetnictví, daňové evidence
 • poskytování různých šablon smluv
 • zprostředkování znaleckých posudků a odhadů